WESPRZYJ BELSAT TV JUŻ DZIŚ!
Donate with PayPal button

USD

W 2018 roku dziennikarze Biełsatu zapłacili grzywny
na łączną sumę przekraczającą 95 286 USD

Fundacja Strefa Solidarności
Fundacja wspiera niezależne media, broni wolności słowa i promuje prawa człowieka i swobody obywatelskie w krajach obszaru postsowieckiego. Naszą działalność koncentrujemy na pozyskiwaniu funduszy na wsparcie produkcji wysokiej jakości treści programowych dla Telewizji Biełsat. Angażujemy się także w udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom lokalnych środowisk demokratycznych represjonowanym za działalność na rzecz wolności prasy i praw człowieka. Organizujemy pomoc finansową, rzeczową i prawną dla dziennikarzy oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w związku z represjami, jakich doświadczają ze strony autorytarnych reżimów. W szczególności przyznajemy zapomogi, dofinansowujemy koszty obsługi prawnej, a w skrajnych wypadkach koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych dziennikarzy.
Wywodząc się z Polski, która w XX wieku zainicjowała historyczne przemiany demokratyczne w Europie Wschodniej, tak właśnie w wieku XXI rozumiemy solidarność z sąsiadującymi od wschodu z Polską i Unią Europejską narodami.

Jeżeli wartości te są Tobie bliskie i chciałbyś włączyć się w pomoc, zachęcamy do wspierania Fundacji Strefa Solidarności. Prosimy o wpłaty, które wyrażą Waszą solidarność. 

Zapraszamy do współpracy rządy i agendy rządowe innych państw oraz polskie i zagraniczne instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Każdy może także dołożyć swoją cegiełkę do spłaty grzywien administracyjnych nakładanych przez białoruskie sądy na niezależnych dziennikarzy za ich pracę na rzecz rzetelnego informowania społeczeństwa.