WESPRZYJ NIEZALEŻNYCH DZIENNIKARZY I ICH PRACĘ NA BIAŁORUSI!

Donate with PayPal button

Wesprzyj nas

Fundacja Strefa Solidarności zbiera środki na pomoc dla niezależnych dziennikarzy, którzy w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami padli ofiarami represji na Białorusi.

Zebrane środki pozwolą zapewnić: rodzinom uwięzionych dziennikarzy – pomoc materialną, prześladowanym dziennikarzom – pomoc prawną, zatrzymanym – paczki z podstawowymi artykułami żywnościowymi i higienicznymi, a wszystkim pozostającym i pracującym na wolności – narzędzia pracy dzięki zakupom nowego sprzętu w miejsce skonfiskowanej lub zniszczonej przez milicję techniki.

Pomoc przekażemy indywidualnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych miejscowych organizacji obrony praw człowieka.

Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od wpłacanych darowizn.

DANE BANKOWE

Fundacja Strefa Solidarności
ul. Sękocińska 18/2, 02-313 Warszawa

Alior Bank SA, Łopuszańska 38D, 02-232 POLSKA / POLAND
BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Rachunek dla wpłat w PLN: PL 19 2490 0005 0000 4520 3480 9970
Rachunek dla wpłat w EUR:  PL 76 2490 0005 0000 4600 3119 1639
Rachunek dla wpłat w USD: PL 06 2490 0005 0000 4600 6500 2249
Rachunek dla wpłat w GBP: PL 60 2490 0005 0000 4600 5992 9341