Pomoc dla uwięzionych dziennikarzy pilnie potrzebna

Kiedy oczy świata zwrócone są od wielu miesięcy na rozpętaną przez Rosję wojnę przeciw Ukrainie, a dziś także rozgorzały na nowo konflikt bliskowschodni, nie możemy zapominać o losie tych, którzy w tej dekadzie, w Europie, jako pierwsi mieli odwagę przeciwstawić się złu i tyranii, i którym jako pierwszym przyszło zapłacić za to bardzo wysoką, osobistą cenę: cenę wolności.

Mowa o co najmniej 38 dziennikarzach przetrzymywanych przez białoruski aparat represji w koszmarnych warunkach w więzieniach, aresztach i koloniach karnych nowego Gułagu wyłącznie za wykonywanie swojego zawodu, to jest przekazywanie prawdy o wyborczych falsyfikacjach 2020 roku i tłumieniu fali społecznego protestu przez reżim w Mińsku.

W tej szczególnej grupie więzionych Białorusinów znajduje się trzynaścioro dziennikarzy, którzy w różnym czasie i w różnym zakresie współpracowali z Belsat TV i za tę współpracę trafili na wiele lat za kraty. 

Wśród nich najbardziej wstrząsający jest przypadek Katsiaryny Andreyevej-Bakhvalavej (Kaciaryna Andrejewa-Bachwałowa), skazanej za swoją pracę dwoma odrębnymi wyrokami łącznie na 8 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności. 30-letnia Katsiaryna pozostaje za kratami już od niemal 3 lat. Została zatrzymana 15 listopada 2020 roku w trakcie relacjonowania na żywo na antenie naszej telewizji protestów na mińskich ulicach.

Pozostali biełsatowcy, których nazwiska podajemy do publicznej wiadomości bez ryzyka narażenia ich na dodatkowe represje, to:

1.      Pavel Mazheika (Paweł Mażejka), historyk, dziennikarz, 45 lat, skazany na 6 lat pozbawienia wolności w warunkach zaostrzonego rygoru

2.      Irina Slavnikova (Iryna Sławnikowa), dziennikarka, 53 lata, skazana na 5 lat pozbawienia wolności

3.      Uladzimir Matskevich (Uładzimir Mackiewicz), filozof, dziennikarz, prowadzący jednego z programów naszej stacji, 67 lat, skazany na 5 lat pozbawienia wolności w zaostrzonym rygorze

4.      Viachaslaŭ Lazaraŭ (Wiaczasłaŭ Łazaraŭ),  operator, dziennikarz, 47 lat, skazany na 5 lat pozbawienia wolności w zaostrzonym rygorze

5.      Pavel Vinahradaŭ (Paweł Winahradaŭ), bloger, dziennikarz, 35 lat, skazany na 5 lat pozbawienia wolności

6.      Yaŭhen Merkis (Jaŭhen Merkis), dziennikarz, krajoznawca i działacz kultury, 37 lat, skazany na 4 lata pozbawienia wolności

7.      Pavel Padabied (Paweł Padabied), operator kamery, 44 lata, skazany na 4 lata pozbawienia wolności

8.      Larysa Shchyrakova (Łarysa Szczyrakowa), dziennikarka, fotografka, 50 lat, skazana na 3,5 roku pozbawienia wolności

Poza powyższymi dziewięcioma osobami są cztery, których nazwisk nie możemy na tym etapie ujawnić, by przez afiliację z Belsat TV nie pogorszyć ich sytuacji procesowej w toczących się postępowaniach lub nie narazić na dodatkowe szykany w miejscu odbywania kary.

Co trzeci więziony przez dyktaturę Łukaszenki dziennikarz był współpracownikiem Belsat TV. Łącznie naszym kolegom zasądzono dotąd 52 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności, przy czym ich jedyną winą było wykonywanie profesjonalnych obowiązków.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o solidarność i wsparcie uwięzionych dziennikarzy. 

Prosimy Was o wpłaty darowizn na rzecz Fundacji Strefa Solidarności. Zebrane środki przekażemy w całości, bez potrąceń, na zakup artykułów niezbędnych do przetrwania w trudnych więziennych warunkach oraz na wsparcie pozostających na wolności, często w trudnych warunkach materialnych, rodzin represjonowanych.

W związku z ograniczeniem kanałów komunikacyjnych z Białorusią oraz pełną inwigilacją i represjami, jakim poddawane są tam wszelkie przejawy niezależnej działalności społecznej, w tym akcje solidarnościowe, nie jesteśmy w stanie skutecznie i bezpiecznie przekazywać represjonowanym darów w postaci fizycznej.

Dla stałej kampanii pomocy liczy się każda kwota wpłaty, a największą wartość mają wpłaty regularne, bo to w oparciu o nie możemy planować wsparcie w dłuższym okresie.

Dziękujemy za solidarność.

WESPRZYJ WOLNE MEDIA JUŻ DZIŚ!
Donate with PayPal button