Kampania „Znikający dyktator”

Fundacja Strefa Solidarności przy wsparciu partnerów uruchomiła internetową kampanię „Znikający dyktator”. Dzięki wpłatom darczyńców białoruski dyktator jest stopniowo pozbawiany atrybutów władzy aż staje się całkowicie niegroźny…

Zebrane środki pozwolą zapewnić: prześladowanym dziennikarzom Biełsatu – pomoc prawną i materialną za czas, w którym z powodu represji nie mogli pracować; zatrzymanym – paczki z podstawowymi artykułami żywnościowymi i higienicznymi; rodzinom aresztowanych – zapomogi i wsparcie socjalne; wszystkim pozostającym na wolności – narzędzia pracy dzięki uzupełnieniu sprzętu skonfiskowanego przez aparat represji.

Docelowo polska kampania ma zostać wzbogacona o odsłony językowe: białoruską, angielską, niemiecką, rosyjską i ukraińską.

WESPRZYJ WOLNE MEDIA JUŻ DZIŚ!
Donate with PayPal button