Fundacja Strefa Solidarności została powołana do życia w 2017 roku. Statutowe cele Fundacji obejmują działania na rzecz demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochronę wolności i praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa, a także wspieranie rozwoju Belsat TV – pierwszej niezależnej telewizji na Białorusi.

Fundacja Strefa Solidarności realizuje te cele w pierwszej kolejności poprzez wspieranie rozwoju oferty programowej Biełsatu dzięki środkom pozyskiwanym od zagranicznych donorów instytucjonalnych.

W związku z falą brutalnych represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi, Fundacja prowadzi zbiórkę środków na wsparcie niezależnych dziennikarzy w tym kraju. Zebrane środki pozwolą nam zapewnić: prześladowanym dziennikarzom – pomoc prawną i materialną za czas, w którym z powodu represji nie mogli pracować; zatrzymanym – paczki z artykułami pierwszej potrzeby; rodzinom aresztowanych – zapomogi i wsparcie socjalne; wszystkim pozostającym na wolności – narzędzia pracy poprzez uzupełnienie sprzętu skonfiskowanego lub zniszczonego przez aparat represji.

Odbudowie bazy sprzętowej dziennikarzy Biełsatu służy także realizowany przez Fundację projekt z pakietu „Solidarni z Białorusią” dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

 

 

 

Rada Fundacji

Agnieszka Romaszewska-Guzy
Przewodnicząca Rady Fundacji

Urodziła się w 1962 roku w Warszawie. Jest polską dziennikarką prasową i telewizyjną oraz pomysłodawczynią i dyrektorką Telewizji Biełsat  – pierwszej i jak dotąd jedynej niezależnej telewizji nadającej na Białorusi. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, w czasach Solidarności (1980 – 1981) była rzecznikiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Do 1989 roku współpracowała ze środowiskami opozycyjnymi m.in. z ruchem  Wolność i Pokój. W 1987 roku ukończyła studia w Instytucie Historii UW. W trakcie studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych była stażystką w prestiżowych tytułach „The Washington Times”, „The Washington Post” i w tygodniku „The New Republic”. Od roku 1992 roku związana jest z Telewizją Polską. Przez lata pracowała w TVP m.in. w charakterze szefa reporterów, zastępcy szefa Wiadomości TVP, reportera krajowego, wydawcy Wiadomości, z także korespondenta i reportera międzynarodowego. Pełniła również obowiązki dyrektora TVP Polonia i dyrektora oddziału TVP w Białymstoku. Jest związana ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, pełniła funkcję jego wiceprezesa.

Aleksy Dzikawicki
Członek Rady Fundacji

Jest od 2017 roku zastępcą dyrektora Telewizji Biełsat, wcześniej stworzył w niej i przez wiele lat szefował redakcji programów informacyjnych Biełsatu. Urodzony w 1973 roku w Pińsku. Z wykształcenia jest ekonomistą. Z niezależnym dziennikarstwem jest związany od połowy lat 90, kiedy zaczął pisać do popularnych, białoruskich niezależnych tytułów. Od 1997 roku pracował w Radiu Svaboda, najpierw jako korespondent w obwodzie brzeskim, później w Polsce. W 2007 roku skorzystał z propozycji stworzenia w Biełsacie redakcji programów informacyjnych, ponieważ dostrzegł unikatową możliwość informowania współobywateli o tym, co w rzeczywistości dzieje się w jego kraju. Oprócz tego była to niepowtarzalna szansa na ukształtowanie nowego pokolenia młodych dziennikarzy, którzy będą wiedzieli, jak należy robić niezależną i obiektywną telewizję. Jest przekonany, że Białorusini będą mieli nieograniczony dostęp do informacji dopiero wtedy, gdy dokonają właściwego wyboru politycznego.

Beata Krasicka
Rada Fundacji

Jest wieloletnią dziennikarką TVP i od czasu powstania stacji zastępczynią szefowej TV Biełsat.

Zarząd Fundacji

Mateusz Adamski
Prezes Zarządu Fundacji

Jest prezesem zarządu Fundacji od 2018 roku. Urodził się w 1978 roku w Warszawie. Wykształcenie zdobywał w szkołach m.in. w Indiach i Iranie, a ostatecznie na Uniwersytecie Warszawskim, na którym ukończył stosunki międzynarodowe. Od 2000 do 2016 roku był związany zawodowo jako dziennikarz z Telewizją Polską S.A., wpierw z Programem 1, a następnie od 2006 roku także z Telewizją Biełsat, w której stworzył, a następnie przez 9 lat kierował redakcją oprawy i promocji. Od 2016 do 2018 roku szefował Instytutowi Polskiemu w Mińsku. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Fundacji łączy walory dziennikarza i znawcy telewizji z doświadczeniem w dyplomacji i zarządzaniu projektami kulturalnymi. Zna angielski i białoruski, bardzo chciałby znaleźć czas na odświeżenie niemieckiego i francuskiego.

Współpracownicy

Joanna Tyzo
Koordynatorka projektów

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę prawniczą poszerzała na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Projekty tworzyła i współtworzyła podczas swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej. W ramach wolontariatu wspiera instytucje przy ubieganiu się o środki pieniężne na ich rozwój.  Prywatnie żona i matka dwóch córek. Otwarta na drugiego człowieka.

Monika Musik-Rogowska
Koordynatorka projektów

Z wykształcenia prawnik. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się różnorodną tematyką związaną z kwestiami prawnymi, finansowymi, wsparciem sprzedażowym. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem projektami zdobyła uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach, a także prowadząc różnego rodzaju inicjatywy projektowe. Prace związane z pisaniem projektów podejmuje też jako wolontariuszka. Doskonale orientuje się w przestrzeni prawnej. Prywatnie żona i matka trójki dzieci. Lubi spędzać czas z rodziną. Intrygują ją relacje międzyludzkie.